fbpx
Flowers

GeoScan este o platformă integrată cuprinzând module de monitorizare distincte (cultura, flota mașini și utilaje, sisteme de irigații și stații meteo). Permite vizualizarea în timp real a datelor transmise de către sistemele instalate pe mașini și pe sisteme de irigații precum și parametrii transmiși de către stațiile meteo instalate în fermă. Hărțile de vegetație aferente culturilor și hărțile de umiditate a solului sunt disponibile aproape in timp real si pot fi comparate cu hărțile de distribuție a nutrienților realizate în baza cartării agrochimice a solului.

GeoScan este o platformă integrată cuprinzând module de monitorizare distincte (cultura, flota mașini și utilaje, sisteme de irigații și stații meteo). Permite vizualizarea în timp real a datelor transmise de către sistemele instalate pe mașini și pe sisteme de irigații precum și parametrii transmiși de către stațiile meteo instalate în fermă. Hărțile de vegetație aferente culturilor și hărțile de umiditate a solului sunt disponibile aproape în timp real și pot fi comparate cu hărțile de distribuție a nutrienților realizate în baza cartării agrochimice a solului.

Monitorizare Culturi

Modulul permite urmărirea evoluției culturilor pe parcursul întregului an agricol, evidențiind la nivel de parcelă schimbările produse în dezvoltarea plantelor. Folosind imagini satelitare prezentăm imagini ale Indexului de Vegetație NDVI (conținutul de clorofilă din plante) și ale Indexului de Umiditate NDWI (conținutul relativ de apă din sol și plante) obținute în baza procesării datelor culese în spectrul vizibil și infraroșu de către senzori amplasați pe sateliți.
Modulul are de asemenea o funcție de comparare a oricăror două imagini (hărți) precum și posibilitatea de ajustare a indexului NDVI pentru o mai bună interpretare a imaginilor
În urma cartării agrochimice a solului, hărțile distribuției nutrienților (Hărțile analizelor de sol ) se pot suprapune cu hărțile de vegetație NDVI și hărțile de umiditate relativă a solului NDWI, obținându-se astfel o imagine completă a evoluției culturilor atât pe întregul an agricol cât și multianual.

img

Modul Monitorizare flotă de mașini și utilaje:

În acest modul se pot vizualiza și identifica în mod automat toate mașinile și utilajele agricole (Machine ID), echipamentele atașate (Implement ID) cât și șoferii care le conduc (Driver ID). Totul în mod automat, eliminând-se erorile datorate intervenției operatorului.
Acesta vizualizare se face atât în timp real cât și ca activități efectuate în anumite perioade de timp cu posibilitatea de generare de rapoarte de activitate detaliate (multiple posibilități de filtrare a datelor, informații în legătura cu timpul lucrat de fiecare mașina, șofer, echipamentul atașat, parcela în care a lucrat, distanta parcursă pe drum sau în parcelă, suprafața acoperită de lucrări, consum de combustibil în mișcare sau în staționare, pe drum sau în lucru în parcele, timpi de staționare sau de mișcare, costuri aferente fiecărei operațiuni în parte, etc ).

img

Modul monitorizare irigații

Modulul permite monitorizarea în timp real a activității sistemelor de irigații.

Oferă posibilitatea localizării precise (identificarea fermei, parcelei, platformei, pivotului) precum și a vizualizării următorilor parametric: Status ( activ, inactiv ), Rata de apă, Presiune, Viteza, Poziția pivotului, Sens de rotație, suprafața acoperită.

Vizualizarea parametrilor se face în timp real permițând totodată și generarea de rapoarte de activitate detaliate ale activităților efectuate în anumite perioade de timp pe fermă, cultură, parcela, platforma, pivot.

img

Modul monitorizare stații meteo

Se pot vizualiza informațiile furnizate de toate stațiile meteo aferente contului. Datele afișate sunt funcție de senzorii aferenți fiecărei stații, fiind atât cele transmise în timp real cât și cele înregistrate ca istoric.

Intervalul de vizualizare poate sa fie setat la 15 minute, 1 h sau 24 h, iar istoricul poate să fie vizualizat ca raport ce poate să fie exportat in format PDF sau Excel.

img

Beneficii platformă integrată GeoScan

. Vizualizarea informațiilor într-o singură platformă
2. Vizualizarea cu ajutorul imaginilor satelitare (index NDVI ), a efectului în timp a lucrărilor realizate de către mașini si utilaje
3. vizualizarea simultană a oricăror două hărți: a hărților indexului de vegetație, a hărților distribuției elementelor nutritive din sol sau a hărților conținutului relativ de apă din sol.
4. Plasarea de markeri în platforma web și vizualizarea lor în aplicația mobila permițând inspecția în teren a culturilor și transferului de imagini și date între utilizatori.
5. Urmărirea în timp real a deplasării mașinilor și utilajelor, precum și vizualizarea locației, consumului de combustibil, distanței parcurse și a vitezei de deplasare în intervale predefinite
6. Vizualizarea rapoartelor de lucru a mașinilor cu toate detaliile legate de lucrul în parcele, consumul per ha în deplasare sau staționare, a suprafeței lucrate precum și a hărților de acoperire a parcelelor cu lucrările respective.
7. Generarea de rapoarte complexe și exportul lor în diferite formate, manual sau pre-programate pe email.
8. Vizualizarea în timp real a activității pivoților de irigații și oferirea de detalii legate de: stare, poziție în parcela, sens de rotație, rata de apă, viteza de deplasare și presiunea apei.
9. Vizualizarea rapoartelor de activitate a pivoților, pe diferite intervale de timp, cu menționarea evenimentelor apărute, a suprafeței irigate, a duratei, ratei de apă și a cantității totale de apă aplicată.

image

Contactează-ne